Proje Yönetimi

Dünyaca kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) uyumlu proje yönetimi, belirli hedeflere ulaşmak için planlama, organizasyon, kaynak yönetimi, zaman yönetimi, risk yönetimi ve değerlendirme süreçlerini kullanarak projeleri başarıyla tamamlamak için kullanılan disiplinli bir yaklaşımdır. Proje yönetimi, belirli bir zaman çerçevesi ve bütçe içinde, belirlenen hedeflere ulaşmayı sağlamak için bilgi, beceri, araçlar ve teknikleri bir araya getirir.

Proje Tanımlama: Projenin amaçları, kapsamı, hedefleri ve teslim edilecek ürün veya hizmetlerin belirlendiği aşamadır.

Proje Planlama: Projeyi başarıyla tamamlamak için kullanılacak stratejilerin ve yöntemlerin belirlendiği aşamadır. Zaman çizelgesi, bütçe, kaynaklar, riskler ve iletişim planı gibi önemli faktörler projenin planlama aşamasında ele alınır.

Kaynak Yönetimi: Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli insan, malzeme ve finansal kaynakların sağlandığı ve etkin bir şekilde kullanıldığı aşamadır.

Proje Yürütme: Projenin planlanan faaliyetleri gerçekleştirme aşamasıdır. Ekip üyeleri görevlerini yerine getirir, ilerlemenin izlenmesi ve projenin ilerleyişinin düzenli olarak raporlanması sağlanır.

İzleme ve Kontrol: Projenin gerçekleşme süreci takip edilir ve varsa sapmalar belirlenir. Eğer projede sapmalar varsa, uygun düzeltici önlemler alınarak projenin hedeflere ulaşması sağlanır.

Risk Yönetimi: Potansiyel riskler tespit edilir, değerlendirilir ve riskleri azaltmak veya yönetmek için planlar yapılır.

Proje Kapanışı: Proje tamamlandığında, sonuçlar değerlendirilir, müşteriye veya paydaşlara teslim edilir ve proje kapanış süreci tamamlanır.

Proje yönetimi, her türlü ölçekteki projelerde kullanılabilir ve farklı endüstrilerde uygulanabilir. Başarılı proje yönetimi, zamanında ve bütçeye uygun olarak projelerin tamamlanmasını sağlar, paydaş memnuniyetini artırır ve şirketlerin rekabet gücünü artırmaya yardımcı olur.

İletişim

7/24 Bize iletişim Panelimiz Üzerinden Ulaşabilirsiniz...