Eğitim

Çevik Dünyada Liderlik ve İletişim

İşletme yöneticilerinin ilgilenmek zorunda oldukları önemli konulardan birisi de liderlik konusudur. Yöneticilerin kendilerine verilen sorumluluklar ve görevlerinin niteliği dolayısıyla işletmelerinde liderlik yapmaları ve liderlik niteliklerine sahip olmaları beklenmektedir.

Günümüzde işletmeler, geleneksel yapıları terk ederek yeni yönetim yaklaşım ve süreçlerine uygun organizasyonel yapıları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Yoğun rekabet ortamı ve sürekli değişen teknoloji, işletmelerin esnek, dinamik, yalın ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemelerini zorunlu hale getirmektedir. İş dünyasının yeni dinamikleri; hantal, bürokrasiye dayalı ve kırtasiyeye bağlı yapılar yerine, kararların hızlı bir şekilde verildiği ve her kademeye ulaştırıldığı, verimliliğe önem veren, çalışanların gönüllü katılımını sağlayan ve onları güçlendiren yapıya sahip organizasyonları gerektirmektedir. Liderlik stilleri, otokratik ve görev odaklı liderlik stillerinden uzaklaşarak Marc Anderson ve Peter Sun’ın da tanımladığı gibi hizmetkar, otantik ve dönüşümcü gibi yeni nesil liderlik stillerinden izler barındıran işbirliği ve insan odaklı çevik liderlik stillerine dönüştü. 2018 yılında yapılan Global Leadership Forecast araştırması, araştırmaya katılan şirketlerin sadece yüzde 14’ünün güçlü bir “şimdi-hazır” liderler grubuna sahip olduğunu gösteriyor.

2020 Business Agility raporunda da çevik dönüşümlerde çevik düşünce yapısı, silolaşma, sponsorluk alma gibi başlıklar öne çıksa da en zorlayıcı ayağının açık ara farkla liderlik stili olduğu belirtiliyor. Araştırmalar göz önüne alındığında aşağıda kısaca açıkladığımız yeni nesil liderlik stillerinden izler barındıran çevik liderlik konusu, çeviklik kültürünü oluşturmak için dikkate alınması gereken ilk konulardan biridir. Hizmetkar Liderlik: “Önce hizmet et, sonra liderlik et” mottosuyla çalışan liderlik stilidir. Hizmetkar liderler takip edilmek için nasıl ilham verebileceklerini düşünmek yerine enerjilerinin çoğunu başkalarına yardım edebilecekleri yollar bulmaya yönlendirirler. Başkalarının ihtiyaçlarını kendilerininkinden daha fazla önceliklendirirler. Otantik Liderlik: Modern sorunları çözmek için gelişime yönelik ve fedakar çözümlere odaklanan liderlik stilidir. Dönüşümcü Liderlik: Bu tür bir liderlik, hedeflere dayalı sürekli dönüşümü içerir. Şirketin temel görevleri vardır ancak dönüşümcü liderler çalışanları konfor alanlarından çıkmaları ve daha zorlu hedeflere ulaşmaları konusunda teşvik eder.

2022 Becerilerine Genel Bakış Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan İşlerin Geleceği Raporu 2022, giderek daha fazla talep gören ve önemi azalan becerileri tanımlıyor. BÜYÜYEN trend olarak Analitik düşünme ve inovasyon ,Aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri ,Yaratıcılık, Özgünlük ve inisiyatif ,Liderlik ve Sosyal Etki ön plana çıkmaktadır.

KAYNAK: Employee Engagement – a Strategic Differentiator in Today’s Competitive Business Landscape (Business Agility Institute.
Liderlik eğitimlerinde, temel olan uygulamalı workshop eğitimlerini ,Kapsayıcılık,Duygusal Zeka, Çeviklik ve Pozitif Liderlik vizyonu çerçevesinde oluşturmaktayız.

 

ENDÜSTRİYEL EĞİTİMLER

5S – 6S,  VSM( Değer Akış Haritalama),Proses İyileştirme, Tek Nokta Eğitimi, Balık Kılçığı, SCRAMPER teknikleri vb. eğitimlerdir.

KURUMSAL EĞİTİMLER

Pratik Akıl olarak, içeriği ve hakları bize ait olan işletmelerde ALPHA liderlik programı, E- PAQ grup koçluğu programı ve PRIDE kurumsal kültür programlarımızla işletmelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz.

ALPHA yani A- agile L-listener P-Pioneer H- humble A- authentic liderlik özelliklerini kullanarak bağlı bulunduğu kuruma liderlik eden veya bu yönlerini kullanacak olan bireylere yöneliyoruz.

E-PAQ yani E- emotional P- positivity A- agility Q- quotient ile birbirini anlayan, sağlıklı iletişim kurabilen bir ekibin oluşumuna destek sağlıyoruz.

PRIDE yani P- productive R- resilient I- inclusitive D- developing E- emphatetic ile üretken, gelişen ve adaptasyonu yüksek kültür oluşumunu sizlerle beraber inşa ediyoruz.

Yine destek olarak, Mindfulness iel odaklanma ve farkındalık eğitimi sayesinde çalışanın verimliği ve işteki hatalara, kazalara olan dikkati artmaktadır.
Yaratıcı Düşünme eğitimlerimizle , beyin fırtınalarında ve bireysel yaratıcılıkta gelişim sağlıyoruz

CAMEPAL yani C-credibility A- attractiveness M- multiple communication source PA- pathos L-logos ile sunum ve hitabet eğitimi.

İletişim

7/24 Bize iletişim Panelimiz Üzerinden Ulaşabilirsiniz...